Bältros och bältrosvaccinering:
Allt du behöver veta

KAMPANJ

Få 200 kr rabatt på din första dos bältrosvaccin hos oss, pris 2 245 kr istället för 2 445 kr.

Du vet väl om att du får 10% rabatt på ordinarie pris om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev? Tryck här för att skriva upp dig och få en rabattkod.

Vad är Bältros?

Bältros är en infektionssjukdom som du kan få om du tidigare har haft vattkoppor. Det är oklart vad som utlöser sjukdomen, men bältros orsakas av samma virus som vattkoppor - varicella-zoster-virus (VZV). När du har haft vattkoppor stannar viruset kvar i din kropp för resten av livet, vilandes i nervceller. Viruset kan bli aktivt igen och då får du bältros. En orsak kan vara om du har nedsatt immunförsvar, men de allra flesta som får bältros är fullt friska i övrigt.

Bältros och ålder

Bältros kan uppstå hos alla som har haft vattkoppor, men det uppstår inte hos alla - ungefär en av tre får bältros någon gång under livet. Det är vanligast att få bältros om du är över 50 år. Anledningen till detta är att immunförsvaret försvagas med åldern, vilket gör det svårare för kroppen att bekämpa viruset. Barn kan också få bältros men det är ovanligt. Du kan få bältros mer än en gång, men det är också ganska ovanligt.

Symptom av bältros

Det är vanligt med utslag och blåsor som gör ont vid bältros. Utslagen och blåsorna sitter ofta på ett område på ena sidan av kroppen. Bältros brukar läka av sig själv. Blåsorna torkar oftast och försvinner inom en till två veckor. Sårskorporna faller av någon vecka senare. Om bältros drabbar ansiktet eller ögat kan det leda till allvarligare komplikationer och kräver omedelbar läkarvård.

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Faktorer som kan öka risken för att utveckla bältros inkluderar ålder, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdomar som HIV/AIDS eller cancer, eller användning av immundämpande mediciner. Det är viktigt att försöka leva så hälsosamt som möjligt för att stärka immunförsvaret och minska risken för bältros.

När och varför ska jag ta vaccin mot bältros?

Det finns vaccin mot bältros. De minskar risken för bältros och för att du ska ha ont länge om du ändå skulle få sjukdomen. Du kan vaccineras om du är över 50 år. Du kan bli vaccinerad även om du redan har haft bältros. Vaccination mot bältros rekommenderas särskilt för personer med högre risk att utveckla komplikationer på grund av sjukdomen, såsom äldre eller de med nedsatt immunförsvar.

Skyddseffekter av bältrosvaccin

Vaccinering mot bältros hjälper till att stärka immunförsvaret och kan både förebygga sjukdomen och minska dess svårighetsgrad. Det minskar också risken för komplikationer såsom postherpetisk neuralgi (PHN), som är en smärtsam och långvarig komplikation efter bältrosinfektion.

Vem ska inte vaccineras mot bältros?

Personer som inte bör få bältrosvaccinet inkluderar de som är allergiska mot någon av vaccinets komponenter, gravida eller ammande kvinnor, och personer med allvarligt nedsatt immunförsvar. Om du är osäker på om du är lämplig för vaccinet är du varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Biverkningar av bältrosvaccin

Liksom de flesta vacciner kan även vaccin mot bältros ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället (t.ex. smärta, rodnad och svullnad), frossa, feber, muskelvärk, trötthet, huvudvärk. Dessa brukar gå över efter någon dag. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta, men om du upplever något ovanligt efter vaccineringen bör du kontakta din läkare.

Längd på skyddet och antal doser

Bältrosvaccinet Shi*grix ges i två doser med två till sex månaders mellanrum. Skyddet mot bältros är starkare med detta vaccin, med en effektivitet på över 90% för att förebygga sjukdomen och minska risken för PHN. Skyddet varar i minst tio år och ännu finns inga indikationer på att ytterligare påfyllnadsdoser krävs.

Vilka vacciner finns?

Vi vaccinerar med det mest moderna bältrosvaccinet. Det är en rekombinant vaccin som ges i två doser och består av en avdödad form av viruset som inte kan orsaka sjukdom. Det är betydligt mer effektivt än tidigare vaccin i att förebygga bältros hos framförallt vuxna över 50 år och minskar risken för PHN med 90%. Det har även betydligt färre biverkningar. Det är därför detta vaccin vi erbjuder på våra mottagningar!

Annat att tänka på?

Bältros kan orsaka vattkoppor hos en person som inte har haft vattkoppor tidigare. Varken bältros eller vattkoppor kan orsaka bältros hos en annan person. Om du har fått bältros kan du leva som vanligt med till exempel arbete eller skola medan infektionen pågår, men undvik att träffa personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Undvik också att träffa gravida som inte har haft vattkoppor. De kan bli mycket sjuka om de smittas av dig med bältros och får vattkoppor.

Våra andra tjänster

Våra mottagningar och MACC-bilar erbjuder också andra tjänster såsom TBE-vaccin, grundskydd mot difteri, stelkramp och polio, hepatitvaccin, andra resevacciner och blodtryckskontroller.Läs gärna mer om dessa och hur vi tar hand om din hälsa på bästa sätt här.

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People