Om MACC People

Vi hjälper människor att få rätt vård vid rätt tidpunkt.

Vår vision är ett samhälle där alla kan få den medicinska hjälp man behöver i rätt tid och på rätt plats. MACC People finns till för att med expertis och omtanke tillhandahålla medicinsk kompetens och redskap som hjälper människor att få rätt vård vid rätt tidpunkt.

Barn sträcker sig mot en läkare

Våra framgångsfaktorer är att med patientens och personalens bästa som utgångspunkt skall vi växa och tycka om det vi gör.

MACC People startades i oktober 2018. Vi bedriver verksamhet inom mobil medicinsk service. Våra verksamheter inkluderar covidvaccinering i Region Skåne och Halland, vårdbemanning över hela Sverige samt provtagning och medicinsk utrustning i hamnar över hela Europa. Vi erbjuder även vaccinering, provtagning, hälsointyg och screening i vår fullutrustade MACC-bil.

Äldre manlig patient som skrattar med en läkare

Vår sjukvårdsverksamhet är Vårdgivareregistrerad hos IVO och vår personal måste alltid lämna utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid uppmaning. Legitimerad personal kontrolleras alltid vid nyanställning mot ”Registret över hälso- och sjukvårdspersonal” avseende giltig legitimation samt på förekommen anledning kontroll med IVO om förekomst i HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) register. Vår personal avlönas i enlighet med kollektivavtal för ambulanspersonal mellan Almega förbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal.

Kvinnlig sjuksköterska sitter framför en dator

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S).

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Ardavan Khoshnood. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är MSc Kenneth Kronohage.

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People