Om MACC People

Vi hjälper människor att få rätt vård vid rätt tidpunkt.

Vår vision är ett samhälle där alla kan få den medicinska hjälp man behöver i rätt tid och på rätt plats. MACC People finns till för att med expertis och omtanke tillhandahålla medicinsk kompetens och redskap som hjälper människor att få rätt vård vid rätt tidpunkt.

Barn sträcker sig mot en läkare

Våra framgångsfaktorer är att med patientens och personalens bästa som utgångspunkt skall vi växa, vara vinstgivande och tycka om det vi gör.

MACC People startades i oktober 2018 som en sammanslagning av Skånsk Eventsjukvård och SSG Ambulans i Sverige AB's eventdel RescueRENT. Under 2019 kom Nordic Safety Groups verksamhet in under MACC konceptet. MACC People AB heläger bolagen MACC Admin AB, MACC International AB och RescueSale AB. MACC Ambulans i Sverige AB samägs med 9Lives Group Oy. I MACC People AB, där vår vaccinering, Covid-testning, MACC-bilen och bemanningsverksamheten ingår, drivs vaccineringen och MACC-bilen under varumärket MACC People.

Äldre manlig patient som skrattar med en läkare

Gruppen levererar med bred erfarenhet bland annat kvalificerade sjukvårdstjänster vid evenemang, ambulanssjukvård, utbildningstjänster, sjukförsäkringstransporter, försäljning av bland annat begagnade samt nya räddningsfordon och därtill hörande utrustning. Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden. Vi samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

Kvinnlig ambulanspersonal

Vår sjukvårdsverksamhet är Vårdgivareregistrerad hos IVO och vår personal måste alltid lämna utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid uppmaning. Legitimerad personal kontrolleras alltid vid nyanställning mot ”Registret över hälso- och sjukvårdspersonal” avseende giltig legitimation samt på förekommen anledning kontroll med IVO om förekomst i HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) register. Vår personal avlönas i enlighet med kollektivavtal för ambulanspersonal mellan Almega förbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal.

Kvinnlig sjuksköterska sitter framför en dator

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S).

Medicinskt ledningsansvarig läkare är Ardavan Khoshnood. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är MSc Kenneth Kronohage.

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People