Vårdföretaget MACC PEOPLE får ny strategisk delägare

Skrivet av MACC ons, 05/06/2024

Gasellföretaget MACC PEOPLE AB får ny strategisk delägare i Thomas Petersson som även tar över rollen som styrelseordförande. Tillsammans med nuvarande ägare och medarbetare är siktet inställt på aE stärka bolagets posiFon och Fllväxt, både i Sverige och övriga Norden.

Nu tar MACC PEOPLE in en strategisk delägare i form av Thomas Petersson, styrelseledamot, delägare och tidigare VD för Euro Accident Livförsäkring, som under hans 20 år växt från 50 miljoner kronor till 2,5 miljarder kronor i omsättning och etablerats i hela Norden. Det nya delägarskapet har initierats för att stärka bolagets position och tillväxt, i både Sverige och i Norden.

MACC PEOPLE och dess systerbolag levererar primärvård, sjukvårdsbemanning, avancerad hemsjukvård och fullskalig preventiv vård, vilket bland annat inkluderar vaccinering, hälsokontroller, blodprovstagning och hudförändringskontroller. Den preventiva vården utförs primärt med mobila enheter, framförallt på orter som annars saknar tillgång till denna service.

Thomas Petersson köper via bolag 40% av aktierna i koncernen och tar samtidigt över rollen som styrelseordförande. Befintliga delägare Kenneth Kronohage och Rasmus Ahlin tar över rollen som VD respektive vice VD. De tidigare ägarna behåller vardera 30% av ägandet.

– Hundratusentals människor har stärkt oss i att vi levererar en mycket hög sjukvårdskvalitet och nu får vi också en mycket fin bekräftelse på att en mycket viktig strategisk investerare tror på oss och vår tillväxtpotential. Den erfarenhet som Thomas tillför, kommer gynna både våra patienter och oss, säger Kenneth Kronohage.

Samarbetet med digitala vårdgivare växer starkt, framför allt i mindre orter tillgängliggör MACC provtagning, men också inom injektioner och andra fysiska undersökningar som EKG och spirometri är intresset stort.

– När frågan kom och jag träffade Kenneth och Rasmus, bestämde jag mig direkt. MACC PEOPLE är ett mycket spännande bolag som visat stor kompetens och nytänkande genom vad de genomfört under pandemin och därefter. Nu visar de återigen handlingskraft när de utökar tjänsteutbudet och den geografiska spridningen av tjänsterna, säger Thomas Petersson.

För mer information kontakta

Styrelseordförande, Thomas Petersson
thomas@maccab.se
070 779 3810

VD, Kenneth Kronohage
kenneth@maccab.se
073 373 2970

Om MACC PEOPLE
MACC PEOPLE AB blev av Dagens Industri utvalt som Gasellföretag år 2023 och under pandemin blev företaget en av de större upphandlade privata leverantörerna av covidvaccinering till Regionerna. Från maj 2021 till dags dato har företaget utfört över 400 000 vaccinationer och cirka 100 000 provtagningar. Bolaget omsätter idag drygt 50 MSEK.

Kenneth Kronohage, Thomas Petersson och Rasmus Ahlin

På bilden från vänster Kenneth Kronohage, Thomas Petersson och Rasmus Ahlin. Läs mer om bolaget på maccpeople.se

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People