Vaccinera dig mot Bältros

Vad är Bältros?

Bältros är en infektionssjukdom som du kan få om du tidigare har haft vattkoppor. Det är oklart vad som utlöser sjukdomen men Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du har haft vattkoppor stannar viruset kvar i din kropp för resten av livet. Viruset kan bli aktivt igen och då får du bältros. En orsak kan vara om du har nedsatt immunförsvar, men de allra flesta som får bältros är fullt friska i övrigt.

Det är vanligt med utslag och blåsor som gör ont. Utslagen och blåsorna sitter ofta på ett område på ena sidan av kroppen. Bältros brukar läka av sig själv. Blåsorna torkar oftast och försvinner inom en till två veckor. Sårskorporna faller av någon vecka senare. Bältros kan uppstå hos alla som har haft vattkoppor, men det uppstår inte hos alla. Det är vanligast att få bältros om du är över 50 år. Barn kan också få bältros men det är ovanligt. Du kan få bältros mer än en gång, men det är också ovanligt.

När och varför ska jag ta vaccin mot bältros?

Det finns vaccin mot bältros. De minskar risken för bältros och för att du ska ha ont länge om du ändå skulle få sjukdomen.Du kan vaccineras om du är över 50 år. Du kan bli vaccinerad även om du redan har haft bältros.

Hur mår jag efter en vaccinering?

Liksom de flesta vacciner kan även vaccin mot Bälros ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället (t. ex. smärta, rodnad och svullnad), frossa, feber, muskelvärk, trötthet, huvudvärk. Dessa brukar gå över efter någon dag.

Vilka vacciner finns?

Zostavax är ett tidigare vaccin mot bältros som innehåller en livmoderhalsvaccin som kallas varicella-zoster-virus. Det är effektivt i att förebygga bältros hos vuxna över 60 år, men skyddet mot bältros är inte så starkt och det minskar inte risken för postherpetisk neuralgi (PHN) som är en vanlig komplikation.

Shingrix är ett nytt vaccin mot bältros som är betydligt mer effektivt än Zostavax. Det är effektivt i att förebygga bältros hos framförallt vuxna över 50 år och minskar risken för PHN med 90%. Vi erbjuder därför detta vaccin

Dos intervall?

Vaccinationsserien består av 2 injektioner som ges med 2 månaders mellanrum. Om det behövs kan den andra dosen ges senare men inom 6 månader efter den första dosen. Den andra dosen kan ges en till två månader efter den första dosen till personer med försämrat immunsystem som skulle ha nytta av ett påskyndat vaccinationsschema.

Annat att tänka på?

Bältros kan orsaka vattkoppor hos en person som inte har haft vattkoppor tidigare. Varken bältros eller vattkoppor kan orsaka bältros hos en annan person. Om du har fått Bältros kan du leva som vanligt med till exempel arbete eller skola medan infektionen pågår, men undvik att träffa personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Undvik också att träffa gravida som inte har haft vattkoppor. De kan bli mycket sjuka om de smittas av dig med bältros och får vattkoppor.

Pris och hur bokar jag?

Vi erbjuder vaccination på vår Health and Care Clinic i Ängelholm och Arlöv. Pris: 2395 kr

Du är även välkommen på drop in på vår mottagning i Arlöv.

Kaktus

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People