Sjuksköterskemottagning

Här är det alltid sjuksköterskor och undersköterskor om jobbar tillsammans i olika team. Sjuksköterskorna har lång erfarenhet från olika verksamheter och deras gedigna kunskaper kan hjälpa Dig med allt från det stora till det lilla inom vården. Behöver sjuksköterskorna trots allt konsultera  läkare är de lätta att nå via länk eller telefon.

Två glada sjuksköterskor som skrattar

Här på vår mottagning i Ängelholm finns erfarna sjuksköterskor som möter dig och hjälper dig utifrån dina behov. Det vi idag kan erbjuda dig utöver våra tjänster av provtagning, drogtester, vaccination, hälsointyg och hälsokontroller är: 

  • Enkelt sjuksköterskebesök 250 kr (Telefonrådgivning, rådgivning på plats, blodtrycksmätning)
  • Sjuksköterskebesök inkl behandling 500 kr / 30 minuter (Omläggning av sår, ta stygn, stödjande samtal, urinprov, blodsockertest)

Ibland kan ett provsvar eller en frågeställning behöva tas omhand av den specialiserade sjukvården. Om vi  upptäcker att du behöver mer hjälp eller remiss till specialist,   hjälper vi dig med hur du smidigast går vidare.  

Sjuksköterska

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People