Om MACC People

MACC People är en del av MACC Scandinavia

Våra framgångsfaktorer är att med patientens och personalens bästa som utgångspunkt skall vi växa, vara vinstgivande och ha roligt tillsammans. MACC Scandinavia startades i oktober 2018 som en sammanslagning av flera bolag inom event- och ambulanssjukvård.

Glada sjuksköterskor

Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden.

Idag äger MACC Scandinavia AB bolagen MACC People AB, MACC Admin AB, MACC International AB och RescueSale AB. MACC Ambulans i Sverige AB samägs med 9Lives Oy. Gruppen levererar med bred erfarenhet bland annat kvalificerade sjukvårdstjänster vid evenemang, ambulanssjukvård, utbildningstjänster, sjukförsäkringstransporter, försäljning av bland annat begagnade samt nya räddningsfordon och utrustning.

Barn och en sjuksköterska

Vi samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (M och S).

Vår värdegrund

  • Patientens bästa kommer alltid främst
  • Vår arbetsplats bygger på mångfald och respekt samt uppskattning för oliktänkande
  • Vi tar hand om varandra och lär av våra misstag
  • Vi skall ha roligt tillsammans
  • Vi skall använda stordriftsfördelar på ett småskaligt och miljömedvetet vis
  • Vår ekonomi skall vara hållbar och respektfullt vinstgivande för att skapa stabilitet i utförandet

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People