Hälsointyg

Friskintyg för olika typer av körkort

Vi hjälper dig som:

  • Ansöker om körkortstillstånd för att få köra till exempel tung lastbil eller buss (grupp 2 och 3)
  • Har hunnit fylla 45 år och ansöker om förlängning av de högre behörigheterna för till exempel tung lastbil eller buss
  • Ansöker om taxiförarlegitimation
  • Har diabetes.

Vad är Läkarintyg Körkort för intyg?

Ska du börja köra lastbil eller buss? Då är du varmt välkommen till oss inom MACC.

Förare har ansvar för sina medtrafikanter och eventuella passagerare. Med jämna mellanrum måste du därför förnya körkortet, och vid varje sådant tillfälle krävs ett nytt läkarintyg. I undersökningen ingår syntest, en genomgång av din medicinska historia och frågor kring eventuellt missbruk av alkohol eller narkotika. Hos oss ingår också alltid en grundläggande hälsoundersökning. Ofta har du fått läkarintyget hemskickat från Transportstyrelsen, detta behöver du ha med dig eftersom vi inte fyller i all information digitalt.

Motorväg

Vilka är de medicinska kraven för de olika körkortsbehörigheterna?

Transportstyrelsen delar in de olika körkortbehörigheterna i tre grupper.

Grupp I: Innefattar körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor

Grupp II: Innefattar C1, C1E, C och CE

Grupp III: Innefattar D1, D1E, D och DE samt TAXI

Kraven vid läkarundersökningen för att få ta körkort varierar mellan de olika grupperna och bestäms av Transportstyrelsen. Kraven är strängare i grupp II och III jämfört med grupp I.

Syn: För grupp I måste man minst uppnå synskärpan 0,5 när man ser med båda ögonen tillsammans. Det är OK om man bara har syn på ett öga så länge man ser minst 0,5. Man får ha vissa mindre inskränkningar i synfältet och även en viss grad av dubbelseende, så länge dubbelseendet bara uppträder när man tittar åt sidorna. Man får även ha viss nedsättning av förmågan att se i mörker.

För grupp II och III måste man kunna se med båda ögonen och man behöver kunna se minst 0,1 med det sämsta ögat och 0,8 med det bästa. För de här behörigheterna ställs också högre krav på synfältet och man får inte ha någon typ av dubbelseende.

För läkarintyget får man använda glasögon eller linser för att uppnå tillräcklig synskärpa, med för grupp II och III gäller att brytningsstyrkan på synhjälpmedlet inte får överstiga plus 8 dioptrier (detta framgår av det recept man fått av din optiker). Om man behöver synhjälpmedel för att uppnå tillräcklig syn så måste man också alltid använda synhjälpmedel när man framför ett fordon.

Hörsel: För behörigheterna i grupp I och II gäller inga krav på hörsel, man kan alltså helt sakna hörsel och ändå vara behörig för ett sådant körkort. För grupp III gäller att man måste ha tillräcklig hörsel för att kunna kommunicera med passagerare, om man behöver en hörapparat för att uppnå tillräcklig hörsel så måste man använda denna när man sedan framför fordonet.

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People