Symptomtestning

Vi är en del av kampen mot covid-19

Kontakta oss på 020-24 7 112 eller info@maccab.se om du har symptom och vill boka en tid för provtagning i Arlöv!

Vi kompletterar regionens egen testning genom att ge dig en snabb indikation på huruvida du är smittad. Många av våra kunder är företag vars verksamhet kräver att medarbetarna är på plats fysiskt. Med våra tester får organisationer med hög sjukfrånvaro en snabb uppfattning kring huruvida det finns smittspridning på arbetsplatsen som bidrar till såväl medarbetarnas hälsa som att undvika produktionsstopp. Här finns ett exempel på hur detta hjälpt äldreomsorgen i Mölndal.

Vi välkomnar även dig som har pågående symptom för covid-19 såsom hosta, feber och lukt- och smakbortfall. Vår kvalificerade sjukvårdspersonal gör en samlad bedömning av dina symptom och testets resultat och rekommenderar vid behov även ett kompletterande PCR-test om osäkerhet föreligger. Vi följer självklart strikta hygienrutiner som säkerställer att eventuellt positivt testad person inte riskerar att vara i kontakt med övriga besökare.

Varje kategori diagnostiska tester har sin egen unika roll i kampen mot covid-19. Antikropps-, antigen- och PCR-tester är olika bra på att upptäcka viruset i olika faser av smittan. Därför genomför vi både antigen- och antikroppstest vid samma tillfälle – för att ge en så fullständig bild som möjligt av vilken fas av smittan testpersonen befinner sig i.

Mer information om våra tester

COVID-19 Antigen Snabb Test – kontrollerar om det finns proteinfragment från viruset och därmed detekterar dess direkta, fysiska närvaro i kroppen. Det utförs med en pinne från munhålan och/eller nasofarynx. Detta prov extraheras i en buffertlösning och pipetteras sedan på testkassetten. Ett kvalitativt resultat är klart på mindre än 20 minuter.

Diagnostisk känslighet är högre än 98% (ct-värde: ≤ 33) och diagnosspecificiteten är > 99%. Det betyder att positiva resultat från antigentester är mycket exakta. Eftersom det alltid finns en kvarvarande risk för ett falskt negativt resultat, erbjuder vi även ett kompletterande PCR-test för att bekräfta negativa resultat om symptombilden indikerar att covid-19-smitta är sannolik.

Covid tester med diagram

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People