Covid-19 provtagning för företag

Vi på MACC People hjälper ert företag vid både pågående utbrott av covid-19 och med förebyggande åtgärder.

Digitalt reseintyg

Covid-19 antigen & antikroppsprov

Provtagning för företag

Två glada medarbetare som har munskydd på sig

Covid-19-screening och symptomprovtagning

Vi på MACC People hjälper ert företag vid både pågående utbrott av covid-19 och med förebyggande åtgärder. Genom att vid samma tillfälle testa för infektion med både antigen- och antikroppstest ger våra screeningar en samlad bild över smittoläget i organisationen. För så lite som en procent av en månadslönekostnad får ni en överblick som både bidrar positivt till personalens hälsa och motverkar kostnader för sjukfrånvaro och produktionsstopp.

Vi erbjuder storskalig COVID-19 antigen- och antikroppsprovtagning med validerade snabbtester i era egna lokaler. Vid ett eventuellt utbrott av COVID-19 kan våra tester snabbt ge en indikation på hur många som har smittats.

Vår sjukvårdspersonal kartlägger utöver själva testningen även övriga symptom hos personalen och mäter alltid temperaturen på dig som testas. När någon testar positivt på antigensnabbtestet gör vi automatiskt en anmälan enligt smittskyddslagen till berörda myndigheter.

Vi har med mycket goda omdömen genomfört provtagning hos ett flertal organisationer där distansarbete inte är möjligt, detta gäller bland annat företag med verksamhet inom produktion och detaljhandel. Vi hjälper även er som skall genomföra möten, utbildningar eller liknande sammankomster där folk behöver känna sig trygga tillsammans.

Beställning

Mejla till info@maccab.se eller om det är akut ringer ni 020-24 7 112. Akut testning utförs normalt inom 24 timmar och kostar från 1 990 kr (ex moms).

Fullständigt namn

Din e-postadress

Meddelande

Våra snabbtester kommer från Abbott och våra PCR-tester utförs av laboratoriet B-Sure.

Vårt antigentest är detsamma som Region Skåne använder, som var en av de första regionerna i landet att använda detta. Trycket på att få hjälp med testning är stort och vi jobbar efter ”först till kvarn” metoden så vänta inte med att beställa provtagning.

Två personer står framför en dator

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People